Hizmetlerimiz

 Anasayfa / Hizmetler / İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri


 

Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimleri
Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için İşverenler ; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, Çalışanların bu programlara katılmasını, Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak ile yükümlüdürler.

Eğitim Konuları Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma Çalışanlarınızın Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri için uzman eğitimci kadromuz hizmetinizdedir. Yönetmeliklerde belirtilen süreler göz önüne alınarak işyerinizin çalışma şartlarına uygun Eğitim Planları hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.


İlk Yardım Eğitimi
İlkyardım Yönetmeliği’nin 16.maddesine göre ’Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ’Temel İlkyardım Sertifikası’ almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Amacımız işyerinizde, evde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye kadar veya bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmektir.


Yüksekte Çalışma Eğitimi
Eğitimin amacı, katılımcılara yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Eğitimin İçeriği Merdiven ve iskeleler - Tipleri ve dikkat edilecekler - Kullanırken uyulacak kurallar Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar - Temel güvenlik kuralları - İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi - Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb. - Kişisel koruyucu ekipmanlar - Uygulamalı emniyet kemeri kullanımı - Barikatlama Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi - Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler - Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler - Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi - Müteahhitler için uygulamalar Kimler Katılmalı? Düşme riski olan her türlü mekânda çalışması gereken herkes, GSM istasyonları, radyo vericileri, kuleler, yüksek bacalarda çalışması gereken teknisyenler, kontrol ve montaj personeli vb.


Mesleki Eğitim
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 85. maddesi gereği “Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.” Aynı zamanda Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ gereği “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.” Ağır ve Tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 1.120 TL idari para cezası verilir. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri İsim Osgb tarafından verilmektedir. İşletmenizde çalışanların ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alıp almadığını belirlenerek mesleki eğitimler hızlı bir şekilde planlanmaktadır.


Yangın Eğitimi
İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir. İsim Osgb olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele onaylı sertifika vermektedir. Temel Yangın Eğitimi Konu Başlıkları Yanma oluşumunda oksijenin rolü Yanmanın çeşitleri Yanmanın ürünler Yangın nedir? Yanmanın tarifi Yangının oluşum safhaları Yangının sınıfları LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri Yangının çıkış sebepleri Yangının etkenleri Yangın türleri Bina yangın ekipleri ve görevleri Yangın söndürme maddeleri Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri. Yangın anında hareket tarzı Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar Acil eylem planları Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar Yangının çevresel etkileri Yangından korunma giysileri ve teçhizatları


Acil Durum ve Tahliye Eğitimleri
İsim Osgb her tür sektörde faaliyet göstermekte olan kurumların yangın, terör saldırıları vs. gibi bir takım risklerinin önlenmesinde etkin danışmanlık programlarına sahip olduğu gibi, bu tür kurumların en önemli riskleri arasında bulunan deprem, yangın, sel, doğal afetler vs. gibi acil durum risklerinin en az düzeye indirilmesi konusunda da etkin programlar geliştirmiştir.


© 2015 İSİM OSGB | Tüm hakları saklıdır